Onze aanpak

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid voor werknemer en werkgever. Wij maken voor u inzichtelijk wat uw medewerkers nodig hebben om gezond en gelukkig aan het werk te blijven. Ook brengen wij voor u in kaart aan welke knoppen de organisatie kan draaien. Bekijk in onderstaand filmpje hoe wij dit aanpakken.

Een integrale aanpak en aansluiten bij de strategie van de organisatie zijn belangrijke voorwaarden voor succes. In onze adviesopdrachten maken wij daarom gebruik van het Model Vitale organisaties (Habilis Wellbeing at work, 2020). De 6 pijlers van het model zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar onderling. Elke pijler kent zijn eigen dominante thema's (klik hier voor een gedetailleerde versie van het model).

Image004

In zes stappen naar een vitale organisatie

Infographic Habilis Wellbeing at work
 1. 1. Intakegesprek en analyse

  Elk traject begint met een goed gesprek. Een gesprek waarin we met u de bedrijfsdoelen bespreken, de organisatiecultuur en de beren op de weg. We analyseren vervolgens alle relevante informatie met betrekking tot verzuim, medewerkerstevredenheid, risico-evaluaties, gezondheidsonderzoeken en nog veel meer. Als laatste interviewen we een aantal belangrijke stakeholders in de organisatie om vervolgens in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn en wat investeren in duurzame inzetbaarheid uw organisatie op kan leveren.

 2. 2. Meetinstrumenten

  Als we van beide kanten een ‘go’ hebben, zetten we de DIX in onder de medewerkers. Met dit gevalideerde meetinstrument van TNO kunnen we de huidige inzetbaarheid van jullie workforce in kaart brengen. Bovendien krijgt u als opdrachtgever inzicht in ‘waar de daadwerkelijke pijn’ zit met betrekking tot de korte- en (middel)langetermijn inzetbaarheid van de medewerkers. Met de uitkomsten gaan we samen kijken hoe we een passend plan van aanpak kunnen ontwikkelen. Een plan waarin individuele medewerkers zelf aan de slag kunnen en waarin de organisatie beter richting kan geven aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit op de werkvloer.

 3. 3. Ontwerp maatwerk aanpak

  Nu we inzicht hebben in de gap om tot een vitale organisatie te komen, kunnen we het plan van aanpak verder uitwerken. Wij geloven daarbij niet in het simpelweg uitrollen van standaardtrainingen, maar maken een plan op maat. Daarbij rekening houdend met het op lange termijn borgen van kennis in de praktijk. En met aandacht voor specifieke thema’s als verzuimbeleid, vitaliteit in ploegen, ouder wordende medewerkers, werkdruk en vaardigheden van de toekomst. Uitgangspunten van het plan zijn de pijlers van duurzame inzetbaarheid zoals gedefinieerd door TNO.

 4. 4. Inzet van experts

  Als het programma staat, matchen we de behoeften van de organisatie met de profielen van onze experts op het gebied van verzuim, vitaliteit, leiderschapsontwikkeling, werkdruk, werkgeluk en talentontwikkeling. Deze autoriteiten in hun vakgebied, hebben zowel in de collegezalen als bij gerespecteerde organisaties de nodige ervaring opgedaan. Mocht er trouwens behoefte zijn aan praktische (leefstijl)interventies of trainingen op de werkvloer, kunnen we u dankzij ons brede netwerk ook hierin de weg wijzen.

 5. 5. Integratie in (HR) beleid

  Waar het naar ons idee bij veel programma's 'mis' gaat, is de inbedding van het onderwerp duurzame inzetbaarheid in het HR-beleid en de organisatie strategie. Veelal zien we leuke, losse interventies die na verloop van tijd uit beeld verdwijnen. Niet alleen feitelijk, maar ook als onderwerp op de managementagenda. En vaak met als gevolg dat medewerkers terugvallen in oud gedrag. Met onze jarenlange ervaring in HR gaan we daarom graag samen aan de slag om vitaliteit als strategisch thema voor duurzame inzetbaarheid in het DNA van de organisatie te integreren. Niet alleen in het HR-beleid, maar ook in de cultuur en in bestaande processen.

 6. 6. Feedback en Optimalisatie

  Wij willen geen snelle, korte interventies doen en wegwezen, maar blijvend resultaat boeken voor de organisaties waar we mee werken. Ook daarin denken we duurzaam. Daarom bouwen we regelmatig ruimte in voor feedback en optimalisatie op alle niveaus. We monitoren de voortgang en het resultaat van het programma, geven onze aanbevelingen en hebben oor voor uw toekomstdromen en -verwachtingen. Zo creëren we samen vitale organisaties, waar medewerkers mentaal en fysiek fit zijn voor de job, waar talenten optimaal benut worden en iedereen met plezier aan het werk blijft!