Onze kracht

Het vitaal maken van een organisatie begint niet aan het bureau van de HR-manager, maar aan de managementtafel. Pas als daar draagvlak is, kun je het traject rondom duurzame inzetbaarheid op alle niveaus binnen de organisatie succesvol inzetten. Een traject dat overigens allesbehalve one-size-fits-all is, maar voor elke organisatie uniek. Daarbij kunnen we bouwen op de ruime expertise van onze vitaliteitsprofessionals, en ons brede netwerk van getalenteerde en gedreven vakspecialisten.

In zes stappen naar een vitale organisatie

 1. 1. Intakegesprek en analyse

  Elk traject begint met een goed gesprek. Eén waarin we de bedrijfsdoelen bespreken, de organisatiecultuur en de beren op de weg. We analyseren relevante informatie met betrekking tot verzuim, medewerkers­tevredenheid, risico-evaluaties en nog veel meer. Om vervolgens in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn en wat investeren in vitaliteit je organisatie op kan leveren.

 2. 2. Employabilityscan

  Als we van beide kanten een ‘go’ hebben, zetten we de employabilityscan in. Met dit gevalideerde meetinstrument van TNO kunnen we de huidige inzetbaarheid van de medewerkers in kaart brengen. Bovendien krijg het management inzicht in ‘waar de daadwerkelijke pijn’ zit met betrekking tot de korte- en (middel)langetermijn-inzetbaarheid van haar medewerkers.

  Met de uitkomsten van deze scan gaan we samen kijken hoe we een passend plan van aanpak kunnen ontwikkelen. Een plan waarin individuele medewerkers zelf aan de slag kunnen, waarin managers leren sturen op vitaliteit en inzetbaarheid, en waarin de organisatie beter richting kan geven aan duurzame inzetbaarheid.

 3. 3. Ontwerp maatwerkprogramma

  Nu we inzicht hebben in de gap om tot een vitale organisatie te komen, kunnen we het plan van aanpak verder uitwerken. Wij geloven daarbij niet in het simpelweg uitrollen van standaardtrainingen, maar maken een plan op maat. Daarbij rekening houdend met het op lange termijn borgen van kennis in de praktijk. En met aandacht voor specifieke thema’s als verzuimbeleid, vitaliteit in ploegen, ouderenbeleid, werkdruk en werkstress. Uitgangspunten van het plan zijn de pijlers van duurzame inzetbaarheid zoals gedefinieerd door TNO/NPDI.

 4. 4. Inzet van experts

  Als het programma staat, matchen we de behoeften van de organisatie met de profielen van onze experts op het gebied van verzuim, vitaliteit en vitaal leiderschap. Deze autoriteiten in hun vakgebied, hebben zowel in de collegezalen als bij gerespecteerde (internationale) organisaties de nodige ervaring opgedaan. Mocht er trouwens behoefte zijn aan praktische interventies op de werkvloer (door bijvoorbeeld individuele vitaliteitstrainers en leefstijl- en loopbaancoaches), kunnen we je dankzij ons brede netwerk ook hierin de weg wijzen.

 5. 5. Koppeling naar HR-beleid

  Waar het bij veel programma’s ‘mis’ gaat, is de inbedding van het onderwerp in de organisatiestrategie en het HR-beleid. Veelal zien we leuke, losse interventies die na verloop van tijd uit beeld verdwijnen. Niet alleen feitelijk, maar ook als onderwerp op de managementagenda. En vaak met als gevolg dat medewerkers terugvallen in oud gedrag.
  Met onze jarenlange ervaring in HR gaan we daarom graag samen aan de slag om vitaliteit als strategisch thema voor duurzame inzetbaarheid in de organisatie te borgen. Niet alleen in het HR-beleid, maar ook in bestaande processen.

 6. 6. Feedback en optimalisatie

  Wij willen geen snelle, korte interventies doen en wegwezen, maar blijvend resultaat boeken voor de organisaties waar we mee werken. Ook daarin denken we duurzaam. Daarom bouwen we regelmatig ruimte in voor feedback en optimalisatie op alle niveaus. We monitoren de voortgang en het resultaat van het Wellbeing at work-programma, geven onze aanbevelingen en hebben oor voor je toekomstdromen en verwachtingen. Zo creëren we samen vitale organisaties, waar medewerkers gezond en gelukkig aan het werk zijn.