Verzuimreductie

Het gemiddelde verzuim in Nederland blijft stijgen. Was het verzuimpercentage in 2016 nog 3,5 procent, in het tweede kwartaal van 2019 was dat al 4,3 procent. Vooral grote bedrijven trekken het gemiddelde omhoog en van het langdurende verzuim (meer dan 42 dagen) wordt het grootste deel veroorzaakt door psychische klachten. 25 procent daarvan is stressgerelateerd. Dit baseert ArboNed op een analyse van haar data tot juli 2019.

Verzuim blijft een hekel punt binnen organisaties. Als een werknemer ziek is, is dat voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Zeker niet met alle bijkomende kosten en de verplichtingen die voortvloeien uit de komst van de Wet verbetering poortwachter. Om nog maar niet te spreken van de toenemende werkdruk voor collega’s. Natuurlijk zijn er tal van manieren en methodes om verzuim terug te dringen, maar de vraag zou eigenlijk moeten zijn: Hoe voorkom je dat verzuim nou in de toekomst?

Begin bij het begin

Habilis Wellbeing at work kan natuurlijk ingezet worden om verzuim terug te dringen, maar we beginnen liever aan de voorkant. Door talent te zien en te benutten, mensen mentaal, fysiek en emotioneel fit te maken voor the job en pijnpunten bloot te leggen en om te buigen. Want hoewel stress en gerelateerde klachten tegenwoordig eerder regel dan uitzondering zijn, hebben genoeg bedrijven inmiddels bewezen dat het ook anders kan, met vitaliteit als sleutelwoord.

Kritisch naar jezelf kijken

Om verzuim in de toekomst te voorkomen, zullen organisaties eerst kritisch naar zichzelf moeten kijken. Lopen processen wel zo gesmeerd als je denkt? Is overwerk incidenteel of structureel van aard? Heb je overal wel ‘the best man for the job’ zitten? Zitten oudere werknemers nog wel lekker in hun vel? En meer algemeen: hoe kan het beter, sneller en vooral ook fijner geregeld worden?

Onze verzuimexperts helpen u – op de werkvloer – door de blinde vlekken heen te kijken. Maken inzichtelijk waar de bottlenecks zitten en waar de oplossing. Hoe u medewerkers kunt laten groeien en excelleren. Om zo verzuim effectief terug te dringen en liever nog te voorkomen. Dat alles uiteraard met oog voor privacy en geheel AVG-proof. En met methoden en instrumenten waarbij u zelf de regie in handen houdt. Dat werkt wel zo prettig.