Vitaliteitsmanagement

Het werken aan duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie is een continu proces. Eén dat diep in het DNA van de organisatie geworteld dient te worden, en blijvend de aandacht krijgt die het verdient. Bij veel organisaties gaat het juist daar mis, omdat de aandacht verslapt, evenals het enthousiasme om ermee aan de slag te gaan.
Wij doen het anders.

Elk traject bij Habilis Wellbeing at work begint met een gesprek aan de managementtafel. Samen overleggen we waar de focus moet liggen en hoe we vitaliteit als strategisch thema voor duurzame inzetbaarheid in de organisatie kunnen introduceren en integreren. Ook na afloop van het programma blijven we in beeld, monitoren we de voortgang, meten we het resultaat en sturen we bij waar nodig. Zo worden vitaliteit en duurzame inzetbaarheid een wezenlijk onderdeel van zowel het organisatiebeleid als de -cultuur.

Vitaal leiderschap

Naast vitaliteitsmanagement faciliteren we en nemen we directie en managers mee in de onderwerpen duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en wellbeing at work in het algemeen. Op die manier creëren we draagvlak op het hoogste niveau in de organisatie, om dat daarna effectief uit te dragen naar alle niveaus daaronder. Ook kunnen we leidinggevenden op alle andere niveaus in de organisatie trainen in dit onderwerp, en hen leren sturen op vitaliteit en inzetbaarheid.