Wie we zijn

Habilis Wellbeing at work is opgericht met als doel om organisaties vitaal te maken. Om uit alles en iedereen het beste te halen. Om omgevingen te creëren waar iedereen met een goed gevoel tot aan zijn pensioenleeftijd aan het werk is. En om in deze ‘war for talent’ mensen te vinden en aan je te binden. Daarbij geloven we dat het altijd beter kan en nemen we met minder geen genoegen. Alleen met die instelling boek je het beste, blijvende resultaat.

Habilis Wellbeing at work maakt onderdeel uit van Habilis.

Portretfoto van Maaike Thijssen Maaike
"Duurzame inzetbaarheid is een kwestie van goed HR-beleid; het verschil maak je met aandacht voor vitaliteit."

Maaike is het gezicht en de drijvende kracht achter Habilis Wellbeing at work. Deze bevlogen HR-professional werkte eerder al als vitaliteitsmanager voor grote namen als ASML, Friesland Campina, Philips en SABIC. En heeft daarmee ruim twintig jaar ervaring op zak in het beter laten presteren van medewerkers. Sterker nog: zij stond mede aan de wieg van de introductie van het begrip ‘vitaliteit’ als strategisch instrument voor duurzame inzetbaarheid. En werd in 2014 daarvoor verkozen tot ‘Vitaliteitsmanager van het jaar’.

Haar persoonlijke ambitie? De bv Nederland vitaal maken. Dat gaat verder dan alleen sla eten en de sportschool bezoeken, maar heeft te maken met mentale, fysieke en emotionele fitheid van medewerkers. Met zingeving, bevlogenheid en met plezier aan het werk blijven. Voor Maaike is ‘People are our most important asset’ dan ook geen loze kreet, maar een voorwaarde voor succes. En ze bijt zich samen met een breed netwerk van specialisten vol overgave vast in organisaties, om dat er blijvend in te verankeren.

Portretfoto van Claudia Somers Claudia
"Duurzame inzetbaarheid is de beloning van een integraal en mensgericht HR beleid"

Claudia werkt sinds 2007 als zelfstandig HR consultant en is een echte HR vakvrouw. Zij heeft ervaring in diverse branches zoals: retail, onderwijs, zorg en financiële dienstverlening. Doordat ze makkelijk contact met mensen maakt, vindt ze snel aansluiting bij een organisatie. Complexe situaties ontrafelen en hanteerbaar maken is haar kracht. Dat geldt ook voor samenwerken met anderen en hen sterker maken. Daarbij verliest Claudia doelen nooit uit het oog. In haar rol als projectleider en verandermanager zijn dat waardevolle competenties.

Het is haar ambitie om werkgeluk toe te voegen aan mens en organisatie. Haar persoonlijke werkgeluk bestaat uit het professionaliseren van integraal gezondheids- en vitaliteitsbeleid. Dat begint met meten wat mogelijke gezondheidsrisico’s zijn in een organisatie. Daarna weet Claudia de juiste interventies curatief en preventief in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van verzuimbeleid, arbobeleid en beleid gericht op het stimuleren van gezond gedrag binnen en buiten werktijd.

Portretfoto van Monique van Limpt Monique
"Vitale mensen zorgen voor vitale organisaties en vitale organisaties zorgen voor vitale mensen."

Monique richt zich als psycholoog en Arbeids- & Organisatiedeskundige al 30 jaar op het versterken van individuen, teams en organisaties. Met een focus op overheid en onderwijs begeleidt zij verander-, leiderschaps- en teamprogramma’s en coacht zij individuele medewerkers. Zij heeft veel ervaring met trajecten gericht op verzuimpreventie en vitaliteit. En doet onderzoek naar en geeft advies over arbeidsomstandigheden, vooral op het gebied van werkdruk, -stress en (on)gewenste omgangsvormen.

Het is haar persoonlijke ambitie om mensen in beweging te krijgen en te stimuleren in hun groei. Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Ontwikkelen is immers ook afscheid nemen van het bekende en op weg gaan naar een nieuw avontuur. Uiteraard met behoud van al het goede uit het verleden. Daarom gaat Monique bij welk ontwikkelingstraject dan ook uit van wat iemand al weet en wat iemand al kan. En schuilt voor haar daarin de voorwaarde voor succes.

Logo van TNO

Partner van TNO

Gedreven door een sterke samenwerking

Als partner van TNO Innovation for Life maken wij gebruik van de kennis, de wetenschappelijk onderbouwde modellen en de gevalideerde instrumenten (diverse scans en vragenlijsten) die TNO heeft ontwikkeld in het kader van duurzame inzetbaarheid. Deze zetten wij (digitaal) bij onze klanten in en hierdoor kunnen de data uit de organisatie of sector ook worden afgezet tegen een benchmark. Daarnaast sluiten we aan op bestaande ideeën, instrumenten en initiatieven die al aanwezig zijn in de betreffende organisatie en/of sector.

Logo van NPDI

Partner van NPDI

Kennis en ervaring succesvol delen

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) is voor organisaties het innovatieve en onafhankelijke kennisnetwerk en de sparringpartner voor elk inzetbaarheidsvraagstuk. Het verbindt wetenschap succesvol met praktijk. En helpt organisaties en medewerkers om duurzame inzetbaarheid praktisch vorm te geven. Wij profiteren daarmee van de aanwezige actuele kennis binnen het platform en maken dankbaar gebruik van in de praktijk bewezen instrumenten om oplossingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid te realiseren.