Wie we zijn

Samenwerken, dat nemen we letterlijk. Bij Habilis Wellbeing at work werken we als team nauw met elkaar samen. Daarnaast wordt onze dienstverlening versterkt door intensieve samenwerking met diverse professionals uit ons vakgebied. Ieder heeft zijn eigen expertise. Voor elke klant maken wij de beste match met de vraag.

Habilis Wellbeing at work maakt onderdeel uit van Habilis.

Portretfoto van Maaike Thijssen Maaike
"Duurzame inzetbaarheid is een kwestie van goed HR-beleid; het verschil maak je met aandacht voor vitaliteit."

Maaike is het gezicht en de drijvende kracht achter Habilis Wellbeing at work. Deze bevlogen HR-professional werkte eerder al als vitaliteitsmanager voor grote namen als ASML, Friesland Campina, Philips en SABIC. En heeft daarmee ruim twintig jaar ervaring op zak in het beter laten presteren van medewerkers. Sterker nog: zij stond mede aan de wieg van de introductie van het begrip ‘vitaliteit’ als strategisch instrument voor duurzame inzetbaarheid. En werd in 2014 daarvoor verkozen tot ‘Vitaliteitsmanager van het jaar’.

Haar persoonlijke ambitie? De bv Nederland vitaal maken. Dat gaat verder dan alleen sla eten en de sportschool bezoeken, maar heeft te maken met mentale, fysieke en emotionele fitheid van medewerkers. Met zingeving, bevlogenheid en met plezier aan het werk blijven. Voor Maaike is ‘People are our most important asset’ dan ook geen loze kreet, maar een voorwaarde voor succes. En ze bijt zich samen met een breed netwerk van specialisten vol overgave vast in organisaties, om dat er blijvend in te verankeren.

Portretfoto van Monique van Limpt Monique
"Vitale mensen zorgen voor vitale organisaties en vitale organisaties zorgen voor vitale mensen."

Monique richt zich als psycholoog en Arbeids- & Organisatiedeskundige al 30 jaar op het versterken van individuen, teams en organisaties. Met een focus op overheid en onderwijs begeleidt zij verander-, leiderschaps- en teamprogramma’s en coacht zij individuele medewerkers. Zij heeft veel ervaring met trajecten gericht op verzuimpreventie en vitaliteit. En doet onderzoek naar en geeft advies over arbeidsomstandigheden, vooral op het gebied van werkdruk, -stress en (on)gewenste omgangsvormen.

Het is haar persoonlijke ambitie om mensen in beweging te krijgen en te stimuleren in hun groei. Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Ontwikkelen is immers ook afscheid nemen van het bekende en op weg gaan naar een nieuw avontuur. Uiteraard met behoud van al het goede uit het verleden. Daarom gaat Monique bij welk ontwikkelingstraject dan ook uit van wat iemand al weet en wat iemand al kan. En schuilt voor haar daarin de voorwaarde voor succes.

Portretfoto van Peter Paul Dings Peter Paul
"Zet de medewerker centraal en geef als organisatie de ruimte en de tools voor optimale groei"

Peter Paul is een HR vakman met bijna 25 jaar ervaring in nationale en internationale omgevingen. Voor hem staan medewerkers altijd centraal. Tenslotte zijn zij het kapitaal van elke organisatie. Naast zijn rol als partner van Habilis Executive Search & Interim Management is Peter Paul als organisatie adviseur betrokken bij Habilis Wellbeing at work.

Peter Paul streeft altijd naar ‘de juiste man op de juiste plek’. Zijn ambitie is het optimaal inzetten van talenten in organisaties. Dat hiervoor op strategisch niveau ook aan een aantal knoppen gedraaid moet worden staat voor hem als een paal boven water. Een integrale benadering is een absolute voorwaarde voor succes.

Portretfoto van Ellen Houwen Ellen

Ellen Houwen

Management Assistente

Portretfoto van Rianne van de Laar Rianne

Rianne van de Laar

Office Manager

Portretfoto van Epie Oosterhuis Epie

Epie Oosterhuis

Management Assistente

Onze samenwerkingspartners

Portretfoto van Kim Brinkman

Kim Brinkman

Specialist Verzuim | Re-integratie | Inzetbaarheid | Privacy | Arbowetgeving

Portretfoto van Michiel Ober

Michiel Ober

Organisatieadviseur Duurzame Inzetbaarheid | Trainer | Register Arbeidsdeskundige

Portretfoto van Wilma Wouters

Wilma Wouters

Programmamaker | Expert in activeren van Vitaal gedrag | Communicatie

Portretfoto van Lieke Thijssen

Lieke Thijssen

Vitaal leiderschap | Executive coaching| Cultuur- en Verandermanagement

Portretfoto van Jan van Gestel

Jan van Gestel

Trainer | Coach Stress | Werkdruk | Talent ontwikkeling | Mobiliteit

Portretfoto van Claudia Somers

Claudia Somers

Senior Human Resources Consultant | Projectmanager wellbeing at work

Portretfoto van Chava Woldendorp

Chava Woldendorp

Casemanager Verzuim en Vitaliteit | Inzetbaarheid coach

Portretfoto van Chris Dinjens

Chris Dinjens

Performance Development | HR Innovatie | Cultuur | Leiderschap

Portretfoto van Robert Schuurman

Robert Schuurman

Specialist Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen

Logo van TNO

Partner van TNO

Gedreven door een sterke samenwerking

Als partner van TNO Innovation for Life maken wij gebruik van de kennis, de wetenschappelijk onderbouwde modellen en de gevalideerde instrumenten (diverse scans en vragenlijsten) die TNO heeft ontwikkeld in het kader van duurzame inzetbaarheid. Deze zetten wij (digitaal) bij onze klanten in en hierdoor kunnen de data uit de organisatie of sector ook worden afgezet tegen een benchmark. Daarnaast sluiten we aan op bestaande ideeën, instrumenten en initiatieven die al aanwezig zijn in de betreffende organisatie en/of sector.

Logo van NPDI

Partner van NPDI

Kennis en ervaring succesvol delen

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) is voor organisaties het innovatieve en onafhankelijke kennisnetwerk en de sparringpartner voor elk inzetbaarheidsvraagstuk. Het verbindt wetenschap succesvol met praktijk. En helpt organisaties en medewerkers om duurzame inzetbaarheid praktisch vorm te geven. Wij profiteren daarmee van de aanwezige actuele kennis binnen het platform en maken dankbaar gebruik van in de praktijk bewezen instrumenten om oplossingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid te realiseren.